Kế hoạch thực hiện đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ 1 - 2018-2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 10:58

LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP ĐẾN VĂN PHÒNG KHOA ĐỂ NHẬN BẢNG GHI ĐIỂM RÈN LUYỆN: THỜI GIAN: 03-04/01/2019

CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM DƯỚI THÔNG BÁO NÀY 

 

Bước 1: Cố vấn học tập chỉ đạo cho Ban cán sự lớp (Lớp trưởng, Bí thư, Chi hội trưởng…) triển khai cho sinh viên thực hiện chấm điểm hoạt động vào phiếu đánh giá kết quả điểm rèn luyện, ghi điểm học tập của HK2 -2017-2018 trước (điểm TB học kỳ hệ 4), lưu ý chừa trống các phần tổng điểm để chờ khi có điểm học tập của HK1-2018-2019 sẽ điền vào sau. Lớp trưởng và CVHT nộp tất cả hồ sơ xuống Khoa để kiểm tra.

 

Thời gian hoàn thành Bước 1: từ 03/01/2019 đến hết ngày 20/01/2019.

 

Bước 2: Khi có điểm học tập HK1/2018/2019 trên mạng, lớp trưởng sẽ đến văn phòng Khoa điền điểm học tập vào từng phiếu (lớp trưởng nên chuẩn bị sẵn danh sách SV có điểm học tập để ghi cho nhanh), tính tổng điểm, ghi cả 02 dòng cuối “Điểm kết luận của Hội đồng đánh giá cấp Khoa và Xếp loại” vào cuối phiếu.

 

Lưu ý: ở bước này lớp trưởng cần chủ động theo dõi điểm học tập và TB trên web khoa.

 

Thời gian hoàn thành Bước 2: tính từ lúc P.Đào tạo thông báo điểm học tập đến hết ngày 28/01/2019.

 

Một số lưu ý:

 

      -     Các lớp thực hiện việc đánh giá điểm rèn luyện theo hướng dẫn và quy trình của Khoa (Xem tại mục Biểu mẫu trên web Khoa).

 

-         Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn-Hội lớp có trách nhiệm hỗ trợ để hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không hỗ trợ, các thành viên đó sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở phần chức vụ.

 

-         Theo thông báo mới nhất của phòng Công tác sinh viên, Cố vấn học tập và Lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm nếu hồ sơ điểm rèn luyện có sai sót hoặc chậm trễ. Vì vậy, kính đề nghị quý thầy cô CVHT theo dõi, đôn đốc việc tính điểm rèn luyện của lớp theo kế hoạch của Khoa.

 

-         Khoa sẽ không tiếp nhận các hồ sơ điểm rèn luyện nếu không đầy đủ và không đúng yêu cầu.

 

-         Ban cán sự lớp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa A009. SĐT: 028 39235349. Hoặc gửi thắc mắc về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-         Các lớp năm 3, năm 4: Nộp hồ sơ cho thầy Đặng Trung Nam

 

Các lớp năm 1, năm 2: Nộp hồ sơ cho cô Vương Thảo Nguyên

 

Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên: xem nội dung chi tiết trong Sổ tay sinh viên (tr43-tr51)g chi tiết trong Sổ tay sinh viên (tr43-tr51)

 

Quy trình đánh giá điểm rèn luyện xem chi tiết tại đây: http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/1083-quy-trinh-trien-khai-thuc-hien-viec-danh-gia-diem-ren-luyen-cua-sinh-vien-khoa-ngoai-ngu-vb1-%E2%80%93-chinh-quy.html 

Được đọc 3818 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 07 Tháng 1 2019 16:25