Kế hoạch thực hiện đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2018-2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 15 Tháng 5 2019 15:02

*Lớp trưởng các lớp đến Văn phòng Khoa A009 để nhận Bảng ghi điểm rèn luyện của lớp từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2019*

 

Bước 1: Sinh viên và lớp trưởng thực hiện chấm điểm hoạt động vào phiếu đánh giá kết quả điểm rèn luyện, ghi điểm học tập của HK trước (điểm TB học kỳ hệ 4), lưu ý chừa trống các phần tổng điểm để chờ khi có điểm học tập của HK được đánh giá sẽ điền vào sau. Lớp trưởng thu đủ hồ sơ, báo cho CVHT biết và nộp tất cả hồ sơ xuống Khoa để kiểm tra.

Thời gian hoàn thành Bước 1: từ 22/5 đến trước ngày 07/6

 

Bước 2: Khi có điểm học tập HKII trên mạng, lớp trưởng sẽ đến văn phòng Khoa điền điểm học tập vào từng phiếu (lớp trưởng nên chuẩn bị sẵn danh sách SV có điểm học tập để ghi cho nhanh), tính tổng điểm, ghi cả 02 dòng cuối “Điểm kết luận của Hội đồng đánh giá cấp Khoa và Xếp loại” vào cuối phiếu.

Lưu ý: ở bước này lớp trưởng cần chủ động theo dõi điểm học tập và TB trên web khoa.

Thời gian hoàn thành Bước 2: tính từ lúc P.Đào tạo thông báo điểm học tập đến trước ngày 25/6.

 

Một số lưu ý:

-         Lớp trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc tính điểm rèn luyện. Lớp trưởng có thể huy động các thành viên khác trong Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn-Hội lớp hỗ trợ để hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không hỗ trợ, các thành viên đó sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở phần chức vụ.

-         Theo thông báo mới nhất của phòng Công tác sinh viên, Cố vấn học tập và Lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm nếu hồ sơ điểm rèn luyện có sai sót hoặc chậm trễ. Vì vậy, kính đề nghị quý thầy cô CVHT theo dõi, đôn đốc việc tính điểm rèn luyện của lớp theo kế hoạch của Khoa.

-         Cố vấn học tập lưu lại 01 bản Bảng ghi điểm rèn luyện và Biên bản họp lớp xét kết quả rèn luyện để lưu Hồ sơ cố vấn học tập.

-         Khoa sẽ không tiếp nhận các hồ sơ điểm rèn luyện không đầy đủ, không đúng yêu cầu. (xem lại thông báo hướng dẫn: http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/1083-quy-trinh-trien-khai-thuc-hien-viec-danh-gia-diem-ren-luyen-cua-sinh-vien-khoa-ngoai-ngu-vb1-%E2%80%93-chinh-quy.html)

-         Ban cán sự lớp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa A009. SĐT: 028 39235349. Hoặc gửi thắc mắc về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     *Các lớp năm 3, năm 4: Nộp hồ sơ điểm rèn luyện cho thầy Đặng Trung Nam.

*Các lớp năm 1, năm 2: Nộp hồ sơ điểm rèn luyện cho cô Vương Thảo Nguyên.

 

Các biểu mẫu đính kèm dưới thông báo này./.

 

Được đọc 6611 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 5 2019 09:00