Về việc phổ biến Quy định đối với sinh viên và xử lí sinh viên vi phạm quy chế thi năm học 2018-2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 27 Tháng 5 2019 15:14

Quy-che-thi 1

Quy-che-thi 2

Được đọc 3867 Lần