Tọa đàm: Phương pháp giảng dạy và học tập Biên dịch và Định hướng học tập và hướng nghiệp Sau Đại học

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 28 Tháng 5 2019 14:04

Khoa Ngoại ngữ tổ chức buổi tọa đàm về Chủ đề: Phương pháp giảng dạy và học tập Biên dịch và giới thiệu một số định hướng học tập và hướng nghiệp Sau Đại học, trong đó có chương trình Cao học của Trường Đại học Hoa Sen.

 

Thời gian: 08g00, Sáng thứ Bảy, ngày 08/6/2019

Địa điểm: Hội trường A, cơ sở Chính, Trường ĐH Sài Gòn, 273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM.

 

BIODATA

Dr. Huỳnh Văn Tài has been teaching translation subject since 1994 – especially when he was the Vice Chairman of HCMC Research and Translation Association (2005 – 2010).

He has more than 30 years’ experience in teaching English and 20 years teaching translation to both undergraduate and postgraduate students. He has also joint a lot of conferences on teaching and translation studies.

Since 2008 he joint Hoa Sen University and now he is in charge of the MA Programme of English Studies – The Department of Foreign Languages.

Dr. Huỳnh Văn Tài

- MA. in TESOL

- Ph.D. in Contrastive Linguistics

Head of The MA Programme of English Studies - Faculty of Languages and Cultural Studies - Department of Foreign Languages

Hoa Sen University - Viet Nam

TOPIC:

TRANSLATION: MEANING OR CONCEPT

Translation is an important means to connectdifferentcultures in transferringculturalconcepts betweentwo ormorelanguages but there are difficultiesthattranslators faceinthis process.Althoughthere isno specific frame andforce onhowatranslationmustbedone, it is not easy for us to perform ourtranslation work as in the differences of culture, language structure ... of the two languages. With his valuable experience in teaching English and teaching translation,the speaker will address the issue of how toconveythesamemeaning, still showing thedissimilaritiesbetweentwoculturalperspectives.

Được đọc 4959 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 6 2019 22:48