Thông báo: v/v thực hiện lấy ý kiến người học Khoa Ngoại ngữ

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 10 Tháng 6 2019 11:58

BCN Khoa Ngoại ngữ thông báo như sau:

 

1. Lấy ý kiến người học trước khi tốt nghiệp (năm cuối, khóa 15)

- Căn cứ thông báo 415/TB-ĐHSG ngày 12/03/2019 về việc tổ chức các công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ 2, năm học 2018-2019. Nhà trường tiếp tục tiến hành việc lấy ý kiến người học trước khi tốt nghiệp (năm cuối, khoá 15). Để tạo thuận lợi cho sinh viên, Phòng Khảo thí tiến hành lấy ý kiến online:

 

Thông qua đường link http://bit.ly/2KrRuIR 

 

 

2. Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công dành cho tất cả sinh viên khoa Ngoại ngữ các khóa 15, 16, 17 và 18

- Căn cứ thông báo 415/TB-ĐHSG ngày 12/03/2019 về việc tổ chức các công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ 2, năm học 2018-2019. Nhà trường tiếp tục tiến hành việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công dành cho tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng. Để tạo thuận lợi cho sinh viên, Phòng Khảo thí tiến hành lấy ý kiến online:

 

Thông qua đường link http://bit.ly/2JY1FW9

 

Thời gian: Từ ngày 05/06/2019 đến hết ngày 23/06/2019. 

 

Lưu ý:

 

- Khoá 15 phải làm 2 mẫu: Lấy ý kiến người học trước khi tốt nghiệp và Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

 

- Khoá 16, 17, 18 chỉ làm 1 mẫu Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

 

Quý Thầy cô Cố vấn học tập lưu ý nhắc nhở, toàn thể sinh viên Khoa Ngoại ngữ các lớp các khóa thực hiện đúng quy định và đúng thời gian.

 

 

 

 

 

 

Được đọc 3982 Lần