Thông báo về việc Đăng kí Công ty Thực tập tốt nghiệp Học kì 3, năm học 2018 - 2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 24 Tháng 6 2019 13:16

Sinh viên NHẤP VÀO ĐÂY

 

để đăng kí thông tin công ty Thực tập Tốt nghiệp Học kì 3, năm học 2018 - 2019

 

của ngành Ngôn ngữ Anh

 

Thời gian: trước 10:00 ngày 25/6/2019 (thứ ba).

 

* Thời gian họp Hướng dẫn thực tập và gặp GV hướng dẫn: 

 

    + Thời gian: 09:15 ngày 28/6/2019 (thứ sáu)

 

    + Địa điểm: sẽ cập nhật sau (sinh viên thường xuyên theo dõi website khoa để cập nhật)

 

Được đọc 11757 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 6 2019 13:25