Về việc nộp hồ sơ đánh giá Điểm rèn luyện HK1, NH 2019-2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 03 Tháng 2 2020 14:29

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

-      Mỗi SV tự hoàn thiện phiếu 4a và phiếu 4b và nộp cho Lớp trưởng:

*Đối với phiếu 4a – Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên:

1) Điền đầy đủ thông tin cá nhân

2) Ghi điểm học tập của HK2/18-19 và HK1/19-20 (hệ 4)

3) Ghi điểm hoạt động

4) Ký tên và nộp cho Lớp trưởng.

*Đối với phiếu 4b – Phiếu xác nhận hoạt động

Điền đầy đủ các hoạt động đã tham gia và phải được ký xác nhận, bấm vào mặt sau của Phiếu 4a.

-      Lớp trưởng sau khi thu các phiếu 4a-4b của SV:

1) Chấm điểm hoạt động (cột Lớp đánh giá) căn cứ theo Phiếu 4a và Danh sách thang điểm các hoạt động.

Lưu ý: CVHT và Lớp trưởng trừ điểm các SV có tên trong danh sách vi phạm quy chế đính kèm dưới thông báo này.  

2) Tính điểm tổng từng phần và điểm tổng cuối phiếu, ghi cả 02 dòng cuối “Điểm kết luận của Hội đồng đánh giá cấp Khoa”“Xếp loại” vào cuối phiếu.

4) Bảng ghi điểm rèn luyện của Phòng Công tác sinh viên:

- Mỗi lớp tự in danh sách trong file đính kèm dưới thông báo này.

- Lớp trưởng ghi đầy đủ điểm rèn luyện vào cột “Điểm” và Xếp loại vào cột “Ghi chú”. (Tra cứu mức Xếp loại trong Sổ tay sinh viên)

5) Lớp trưởng ký tên.

6) Trình Cố vấn học tập kiểm tra kỹ và ký tên.

II. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐIỂM RÈN LUYỆN

-         Các lớp Khóa 16, 17: Ngày 06 - 07/02/2020 (Để tránh vướng lịch thực tập).

-         Các lớp Khóa 18, 19: Ngày 10 – 14/02/2020.

Lưu ý:

-        -  Khoa chỉ thu các hồ sơ đầy đủ và nộp đúng thời hạn. Sau thời hạn trên, CVHT và SV tự chịu trách nhiệm về điểm rèn luyện của lớp mình.

-         - Xem quy định và hướng dẫn về hồ sơ điểm rèn luyện cụ thể tại đây: http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/1083-quy-trinh-trien-khai-thuc-hien-viec-danh-gia-diem-ren-luyen-cua-sinh-vien-khoa-ngoai-ngu-vb1-%E2%80%93-chinh-quy.html

-        -  Các lớp trưởng có thắc mắc vui lòng gửi về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Được đọc 4916 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 5 2020 10:17