[QUAN TRỌNG] ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN NGOẠI TRÚ 2022

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 06 Tháng 7 2022 10:49

Sau thời gian quy định từ ngày 30/5 đến ngày 24/6/2022, phòng CTSV ghi nhận vẫn còn nhiều SV chưa thực hiện khai báo thông tin, khai báo sai thông tin. Nay phòng CTSV yêu cầu:

- Đối với SV chưa khai báo theo thời hạn trên: trừ 03 điểm rèn luyện vào mục II.1 Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường

- Đối với SV khai báo sai thông tin: trừ 02 điểm rèn luyện vào mục II.1 Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường.

- Yêu cầu SV có tên trong danh sách theo link dưới đây khai báo bổ sung, khai báo lại thông tin. Thời gian thực hiện: từ ngày 06/7 đến hết ngày 11/7/2022. SV chú ý xem cả 02 sheet: DS sai thông tin và DS thiếu thông tin. Link khai báo bổ sung, điều chỉnh thông tin: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hMwmUPOlnP51MA6XSvk398m6xJkq3U8t/edit?usp=sharing&ouid=107607450105454319571&rtpof=true&sd=true

- SV nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ qua email Khoa (ghi rõ thông tin cá nhân, trình bày cụ thể vấn đề): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nếu sau thời gian trên, SV vẫn chưa thực hiện, nhà trường sẽ tiếp tục có hình thức xử lý.

Trân trọng./.

Được đọc 3160 Lần