Thông báo Danh sách các xe Thực tế chuyên môn 1, Học kì 3, Năm học 2021-2022

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 07 Tháng 7 2022 12:23

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên đã đăng kí học phần Thực tế chuyên môn 1

Học kì 3, Năm học 2021-2022

 

1. Đợt 1: từ ngày 11/07/2022 đến ngày 15/07/2022

    Danh sách sinh viên 5 xe xem TẠI ĐÂY

 

    * Lưu ý: Sinh viên Đợt 1 gia nhập Nhóm Zalo các xe:
          Xe số 1: https://zalo.me/g/ufepst563

          Xe số 2: https://zalo.me/g/gnirne232

          Xe số 3: https://zalo.me/g/mnpveu842

          Xe số 4: https://zalo.me/g/oarovo033

          Xe số 5: https://zalo.me/g/yrrwba121

 

 

2. Đợt 2: từ ngày 18/07/2022 đến ngày 22/07/2022

   Danh sách sinh viên 4 xe xem TẠI ĐÂY

 

    * Lưu ý: Sinh viên Đợt 2 gia nhập Nhóm Zalo các xe: (cập nhật sau)

 

Trân trọng ./.

 

Được đọc 2138 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 7 2022 14:13