Thông báo lịch họp và Danh sách chia nhóm Thực tập Tốt nghiệp học kì 2, năm học 2016 - 2017

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thứ hai, 06 Tháng 2 2017 08:57

Khoa Ngoại ngữ thông báo lịch họp phổ biến nội quy, gặp gỡ giáo viên hướng dẫn với sinh viên đã đăng kí thực tập tốt nghiệp học kì 2, năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

 

- Lịch dự kiến: từ 16:00 đến 17:00 ngày 10/02/2017 (thứ sáu);

- Địa điểm: C.C103

 

Trân trọng.

 

* DANH SÁCH CHIA NHÓM VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.

Được đọc 1334 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 2 2017 15:52