Thông báo thời gian thu bài Báo cáo Thực tập tốt nghiệp học kì 2, năm học 2016 - 2017

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thứ tư, 29 Tháng 3 2017 20:14

Khoa Ngoại ngữ thông báo thời gian thu bài Báo cáo Thực tập tốt nghiệp học kì 2, năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

 

* Thời gian: ngày 03/04/2017 (thứ hai)

   Buổi sáng:   từ 08:30 đến 11:30

   Buổi chiều:  từ 14:30 đến 17:00

 

* Địa điểm: Văn phòng khoa (A009).

 

Khoa yêu cầu các sinh viên nộp bài theo đúng thông báo trên.

Lưu ý:

- Đối với phiếu chấm điểm & phiếu nhận xét của đơn vị thực tập:

    + Bản chính: nộp riêng, kèm với bài báo cáo;

    + Bản photocopy: đính kèm vào bên trong bài báo cáo (theo thứ tự trang).

- Đối với phiếu chấm điểm của giáo viên hướng dẫn: chỉ cần bản chính đính trong bài báo cáo, không cần nộp riêng.

Được đọc 775 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 29 Tháng 3 2017 20:22