DAN16: Thực tế chuyên môn 2 (trong nước) - Thông báo họp đoàn & Danh sách bay, tự túc

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ năm, 27 Tháng 12 2018 11:42

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên đã đăng kí đi Thực tế Chuyên môn 2 (trong nước)

một số vấn đề sau đây:

 

A. THỜI GIAN HỌP CHUYÊN MÔN:

  - Lúc: 13g30 ngày 05/01/2019 (thứ bảy)

  - Địa điểm: Hội trường B

  - Thành phần: 

       + Ban Chủ nhiệm khoa

       + Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

       + Giảng viên hướng dẫn

       + Sinh viên đăng kí đi thực tế trong nước: 157 sinh viên

  - Nội dung:

       + Phổ biến quy định

       + Hướng dẫn làm bài tập giữa kì và bài báo cáo cuối kì.

       + Hướng dẫn thủ tục check - in đối với sinh viên bay theo đoàn và các điều lưu ý đối với sinh viên tự túc bay.

       + Hướng dẫn thời gian, cách thức gửi hành lý theo xe trường (ngày 11/01/2019).

       + Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

 

B. DANH SÁCH SINH VIÊN BAY THEO ĐOÀN: 113 sinh viên

   * Chuyến bay 1: 71 sinh viên   xem danh sách tại đây

       + Thời gian tập trung tại sân bay làm thủ tục check - in (theo đoàn): 11g00

       + Thời gian khởi hành: 13g45

         + Địa điểm: ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất

 

   * Chuyến bay 2: 42 sinh viên   xem danh sách tại đây

       + Thời gian tập trung tại sân bay làm thủ tục check - in  (theo đoàn): 12g00

       + Thời gian khởi hành: 14g55

         + Địa điểm: ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất.

 

 

C. DANH SÁCH SINH VIÊN TỰ TÚC DI CHUYỂN (không theo đoàn): 44 sinh viên

     xem danh sách tại đây

       + Thời gian tập trung: 17g00

       + Địa điểm tập trung và sáp nhập đoàn: TP. Hội An

* Sinh viên tự túc bay tự in bảng cam kết, điền thông tin, có xác nhận của phụ huynh và nộp lại khoa vào buổi họp ngày 05/01/2019.

 

 

 

Được đọc 1522 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 1 2019 10:57