Thông báo nhắc nhở lần 1: Về việc thực hiện điểm rèn luyện HK2 2017-2018

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 07 Tháng 6 2018 16:05

Thứ 6 (8/6/2018) là hạn chót để các lớp hoàn thành Bước 1 theo kế hoạch thực hiện việc đánh giá điểm rèn luyện đã được thông báo trên Web khoa. Đề nghị các lớp nhanh chóng hoàn thiện và nộp hồ sơ xuống Văn phòng Khoa.

Nếu lớp nào có sự thay đổi, yêu cầu lớp trưởng thông báo tình hình cho Văn phòng Khoa biết để ghi nhận.

 

Kính đề nghị quý Thầy Cô cố vấn học tập đôn đốc, nhắc nhở các lớp. Trân trọng cám ơn quý thầy cô./.

Được đọc 5522 Lần