Thông báo về việc điều chỉnh thời gian họp hướng dẫn học phần "Thực tập tốt nghiệp" học kì 3, NH 2017 - 2018

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Chủ nhật, 10 Tháng 6 2018 23:43

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên đã đăng kí đi THỰC TẬP TỐT NGHIỆP học kì 3, năm học 2017 - 2018 về việc điều chỉnh thời gian một số nội dung sau:

- Họp hướng dẫn sinh viên: lúc 9:00 ngày 14/06/2018 (thứ năm), địa điểm: phòng B108

- Thời gian đăng kí tên công ty (online): từ ngày 14/06/2018 đến ngày 20/06/2018

- Thời gian đi thực tập tại các công ty, doanh nghiệp: từ ngày 02/07/2018 đến 12/08/2018

- Thời gian nộp báo cáo: từ 09:00 đến 11:00 ngày 13/08/2018 (thứ hai) tại Văn phòng khoa.

 

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên đã đăng kí đi thực tập tốt nghiệp học kì 3, năm học 2017 - 2018 biết và thực hiện đúng các thời gian đã thông báo trên.

Lưu ý: đối với buổi họp ngày 14/06/2018, khoa yêu cầu sinh viên đến họp đầy đủ và đúng thời gian. Khoa không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại nếu sinh viên tự ý vắng mặt.

Trân trọng!

Được đọc 5354 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 07:03