TB V/v nộp số Tài khoản nhận học bổng khuyến khích học tập và Trợ cấp xã hội, HK1, 2017 - 2018

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 11:04

 

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập các khóa theo dõi và thông báo cho các sinh viên khóa hệ CĐ và ĐH Chính quy thực hiện theo thông báo, động viên tinh thần và đảm bảo nghĩa vụ quyền lợi cho sinh viên:

 

 - Danh sách sinh viên được hưởng Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Ngoại ngữ: từ trang 126 đến trang 171):

 

http://ctsv.sgu.edu.vn/images/NH20172018/Thanh/drlhk1chinhthuc/HBKKHT_171.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 - Danh sách SV chưa nộp số tài khoản trợ cấp xã hội HKI năm học 2017-2018

 

https://sgu.edu.vn/danh-sach-sv-chua-nop-so-tai-khoan-tro-cap-xa-hoi-hki-nam-hoc-2017-2018/

 

 

TB-nop-so-TK-HB-HK1-17-18

 

 

Được đọc 1865 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 11:25