QĐ V/v Miễn giảm học phí, Trợ cấp tại trường cho sinh viên thuộc các diện chính sách HK 2 và HK 3, năm học 2017 - 2018

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 15:47

 

Quyết định số 696/QĐ-ĐHSG ngày 10/4/2018 về việc Miễn giảm học phí, Trợ cấp tại trường cho sinh viên thuộc các diện chính sách Học kỳ 2 và Học kỳ 3, năm học 2017 - 2018 (đính kèm danh sách)

 

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập các khóa theo dõi và thông báo cho các sinh viên khóa hệ CĐ và ĐH Chính quy, để đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của nhà trường và sinh viên trong việc thực hiện chế độ chính sách theo quy định của nhà nước:

 

1. Theo dõi danh sách sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc diện chế độ chính sách

 

2. Thực hiện việc cung cấp số tài khoản cá nhân đối với các diện chính sách (1), (2), (3) khi có yêu cầu của Phòng Kế hoạch Tài chính (nếu có)

 

 

QD-CDCS-HK2-3-17-18 1

QD-CDCS-HK2-3-17-18 2

DS-CDCS-HK2-3-17-18 1

DS-CDCS-HK2-3-17-18 2

DS-CDCS-HK2-3-17-18 3DS-CDCS-HK2-3-17-18 4

DS-CDCS-HK2-3-17-18 5

DS-CDCS-HK2-3-17-18 6

DS-CDCS-HK2-3-17-18 7

 

 

Được đọc 1675 Lần