Kế hoạch mở nhóm các học phần chuyên ngành năm học 2024-2025 (NEW: 23/7/2024)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 02 Tháng 7 2024 15:02

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên hai ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh

Kế hoạch mở nhóm các học phần chuyên ngành

Năm học mới 2024-2025

***

SINH VIÊN XEM KẾ HOẠCH CÁC NHÓM CHUYÊN NGÀNH TẠI ĐÂY.

Được đọc 3191 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 7 2024 10:36