THÔNG BÁO: Về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2024 – 2025

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 08 Tháng 7 2024 20:10

Khoa Ngoại ngữ thông báo triển khai đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh (NNA) và Sư phạm tiếng Anh (SPTA) năm học 2024 – 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN

Sinh viên phải đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

1. Sinh viên phải có số tín chỉ đã tích lũy lớn hơn hoặc bằng 75% tổng số tính chỉ quy định cho ngành đào tạo, cụ thể:

  • Ngành NNA: đã tích lũy tối thiểu 101 tín chỉ (trong tổng số 135 tín chỉ toàn khóa, không kể các học phần GDTC và GDQP).
  • Ngành SPTA: đã tích lũy tối thiểu 102 tín chỉ (trong tổng số 136 tín chỉ toàn khóa, không kể các học phần GDTC và GDQP).
  • Điểm trung bình tích lũy (theo thang điểm 4) sinh viên (tính đến hết năm thứ 3) phải đạt từ 2.5 trở lên.

2. Điểm học phần Viết Nghiên Cứu (813066): 7.0 trở lên

3. Điểm rèn luyện: điểm trung bình cộng điểm rèn luyện của 3 năm học (6 học kỳ), sinh viên phải đạt từ 65 điểm trở lên.

II. TỔ CHỨC ĐĂNG KÍ VÀ PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

- Các sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

  • Phiếu đăng kí (tải mẫu đính kèm).
  • Bảng điểm học tập (SV xin cấp tại phòng Đào tạo)
  • Bảng điểm rèn luyện (SV xin cấp tại phòng Công tác sinh viên).
  • Đề cương KLTN (tải mẫu đính kèm).

- Quy trình đăng kí làm KLTN:

SV có thể liên hệ trước với các thầy cô để xin thầy cô hướng dẫn thực hiện KLTN. Nếu các thầy cô đồng ý thì thầy cô sẽ kí tên vào phiếu đăng kí. Lưu ý: mỗi GV chỉ có thể xác nhận đồng ý cho hai (02) đề tài. Những đề tài còn lại sẽ do khoa phân công. Nếu SV chưa có GVHD thì có thể ghi nguyện vọng GVHD mong muốn trong phiếu đăng kí. SV nộp toàn bộ hồ sơ cho trợ lý NCKH & KLTN SV (Cô Nguyễn Thị Thu Vân qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )trong thời gian từ ngày 08/07/2024 đến 30/07/2024.  Lưu ý: SV nộp phiếu đăng kí và Đề cương KLTN trước. Bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện (nếu chưa có) sẽ nộp bổ sung sau.

- Khoa Ngoại ngữ sẽ tổ chức xét duyệt đề cương KLTN để đánh giá các đề tài đạt yêu cầu. Những sinh viên có đề cương được thông qua sẽ tiếp tục chính thức được chọn làm KLTN. BCN Khoa Ngoại ngữ sẽ công bố danh sách sinh viên chính thức làm khóa luận tốt nghiệp, năm học 2024 - 2025 trước thời gian sinh viên đăng ký môn học của học kỳ 1 năm học 2024-2025.  

- BCN Khoa sẽ không xem xét đề nghị hủy các học phần thay thế trong các trường hợp sau:

  • SV đã đăng ký và học các học phần này ở những học kỳ trước.
  • SV đăng ký những môn này sau khi có danh sách chính thức làm KLTN 2024 - 2025.

Đề nghị sinh viên, giảng viên, cố vấn học tập các lớp quan tâm và thực hiện đúng theo thông báo.

Trân trọng./.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Được đọc 1564 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 10 Tháng 7 2024 08:08