Khoa Ngoại ngữ: Chương trình đào tạo chu kỳ 2020-2024 (Bổ sung cập nhật giữa chu kỳ)

Người viết bài:  Danh mục: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thứ sáu, 25 Tháng 8 2023 11:20

 

1. Bản mô tả chương trình đào tạo

- Ngành Sư phạm tiếng Anh (xem chi tiết tại đây)

- Ngành Ngôn ngữ Anh (xem chi tiết tại đây)

2. Nội dung đề cương các môn học

- Ngành Sư phạm tiếng Anh (xem chi tiết tại đây)

- Ngành Ngôn ngữ Anh (xem chi tiết tại đây)

Được đọc 1008 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 8 2023 10:29