Kết quả Điểm rèn luyện-HK2_2020-2021: QĐ về việc buộc thôi học, tạm dừng học, cảnh báo đối với sinh viên vi phạm Điểm rèn luyện HK2, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: ĐIỂM RÈN LUYỆN Thứ hai, 22 Tháng 11 2021 09:47

Kính gửi quý thầy cô CVHT các lớp,

Phòng Công tác sinh viên đã phát hành danh sách chính thức kết quả Cảnh cáo và Tạm dừng học của SV do vi phạm KQRL ở HK2, 2020-2021. Quý thầy cô tiến hành họp lớp làm việc với các SV có tên trong 02 danh sách trên.

- Danh sách và mẫu Biên bản họp đã được upload trong link Drive đính kèm bên dưới.

- Sau khi họp lớp, quý thầy cô upload Biên bản họp và Bản cam kết/Kiểm điểm của SV vào link Drive đính kèm bên dưới. Trường hợp SV vắng mặt, BCS lớp sẽ đại diện xác nhận.

- Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến 15h00 ngày 26/11/2021.

Link Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1bNoAfPf7QA0HYQ7i8LEZD3CWY9LhU4QY?usp=sharing

Kính mong quý thầy cô thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

Trân trọng./.

Được đọc 782 Lần