Hướng dẫn thực hiện hồ sơ đánh giá Điểm rèn luyện - Khoa Ngoại ngữ

Người viết bài:  Danh mục: ĐIỂM RÈN LUYỆN Thứ hai, 16 Tháng 5 2022 09:24

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢNG GHI ĐIỂM RÈN LUYỆN

 

Huong dan lam Bang ghi diem ren luyen

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

 

HD4A-1

 

HD4A-2

 

HD4A-3

 

Được đọc 2147 Lần