VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HK2, 2021-2022

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 30 Tháng 5 2022 10:27

Nhằm thực hiện thông báo số 858/TB-ĐHSG ngày 11/5/2022 “Về việc đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2021-2022 của sinh viên hệ chính quy”, Khoa Ngoại ngữ thông báo đến CVHT và SV các lớp như sau:

I. Thực hiện chấm phần điểm hoạt động

Thời gian hoàn thành: trước ngày 24/6/2022.

1) Mỗi SV căn cứ theo thang điểm trong Mẫu 3-Danh sách hoạt động HK2-2122Mẫu 4b-‘Danh sách hoạt động đã xác nhận’ theo từng lớp của Đoàn khoa để thực hiện phiếu 4a ở cột ‘Điểm SV tự đánh giá’.

SV lưu ý phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân, ký tên, ghi điểm học tập hệ 4 của HK1, 2021-2022 vào cột ‘TBC học kì trước’.

2) Lớp trưởng và CVHT thực hiện đánh giá các phiếu 4a ở cột ‘Điểm lớp đánh giá’.

 

II. Thực hiện ghi điểm học tập và hoàn thiện hồ sơ

Thời gian hoàn thành: trước ngày 12/7/2022.

1) BCS và CVHT ghi điểm học tập hệ 4 của HK2, 2021-2022 vào phiếu 4a ở cột ‘TBC học kì được đánh giá’.

2) CVHT tổ chức họp lớp đánh giá điểm rèn luyện. Hoàn thành Mẫu 1-Bảng ghi điểm rèn luyện Mẫu 2-Biên bản họp lớp xét KQRL (Xem xét kỹ các trường hợp SV xếp loại yếu, kém (nếu có).

3) CVHT thống kê xếp loại điểm rèn luyện của lớp mình tại link này:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8N-wOFiYXegh6winPpIKhXzhXqNC5yH/edit?usp=sharing&ouid=107607450105454319571&rtpof=true&sd=true

III. Nộp hồ điểm rèn luyện của các lớp

Hồ sơ điểm rèn luyện nộp về Văn phòng Khoa (D.105) gồm các thành phần sau:

1) Mẫu 1-Bảng ghi điểm rèn luyện của lớp.

2) Mẫu 2-Biên bản họp lớp xét kết quả rèn luyện.

3) Mẫu 3-Danh sách hoạt động HK2, 2021-2022.

4) Mẫu 4a-Phiếu đánh giá KQRL của SV lớp (Lớp trưởng đánh STT trên góc phải, sắp xếp theo danh sách Mẫu 1)

5) Mẫu 4b-Danh sách hoạt động đã xác nhận.

6) Các danh sách, minh chứng khác (nếu có).

Link tải các mẫu từ STT1à STT4: https://drive.google.com/drive/folders/17rhDGaeJdo0l-9nGFo9x8nM8Cn4bg7GY?usp=sharing

STT5: SV theo dõi các thông báo v/v xác nhận hoạt động tại trang Facebook của Đoàn-Hội Khoa Ngoại ngữ.

 

IV. Một số vấn đề cần lưu ý:

- CVHT và SV xem hướng dẫn thực hiện các mẫu tại đây: http://dfl.sgu.edu.vn/cong-tac-sinh-vien/diem-ren-luyen/item/1569-huong-dan-thuc-hien-ho-so-danh-gia-diem-ren-luyen-khoa-ngoai-ngu.html

- SV liên hệ với CVHT để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc (nếu có).

- Lớp trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc tính điểm rèn luyện. Lớp trưởng có thể huy động các thành viên khác trong Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn-Hội lớp hỗ trợ để hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở phần chức vụ.

- Khoa chỉ thu các hồ sơ đầy đủ và nộp đúng thời hạn. Sau thời hạn trên, CVHT và SV tự chịu trách nhiệm về điểm rèn luyện của lớp mình.

Được đọc 10646 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 5 2022 10:50