[NCKH-SV] Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thứ năm, 09 Tháng 4 2020 11:32

SV muốn đăng ký NCKH năm 2020-2021 : Hồ sơ đăng ký đề tài NCKH của SV bao gồm:

1) Danh sách các đề tài được khoa đề xuất đăng ký thực hiện năm 2020-2021 (mẫu ĐHSG/NCKHSV_07);

2) Bản thuyết minh của mỗi đề tài đã đăng ký (mẫu ĐHSG/NCKHSV_01).

Lưu ý: trợ lý NCKH của khoa sẽ tổng hợp và nộp hồ sơ đăng ký đề tài của sinh viên năm học 2020-2021 - hạn chót trước 17g ngày 25/08/2020

Được đọc 5085 Lần