Về việc đăng ký dự thi cuộc thi Khởi nghiệp-Startup Wheel 2020

Người viết bài:  Danh mục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thứ hai, 04 Tháng 5 2020 10:21

Phòng QLKH thông báo về việc gia hạn đăng ký dự thi cuộc thi Khởi nghiệp-Startup Wheel 2020 như sau:
BTC cuộc thi kéo dài thời hạn đăng ký đến 15/5, hình thức đăng ký online. Đây là cuộc thi lớn nhất Việt Nam hoàn toàn miễn phí, khuyến khích sinh viên Khoa đăng kí tham dự:

Link đăng ký: https://startupwheel.vn/dang-ky
Link tham khảo Cuộc thi: https://startupwheel.vn

 

Được đọc 3500 Lần