ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Người viết bài:  Danh mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ ba, 14 Tháng 5 2024 08:25

Đề án mở ngành đào tạo: Ngành Ngôn ngữ Anh, trình độ thạc sĩ

 

https://www.sgu.edu.vn/de-an-mo-nganh-dao-tao-nganh-ngon-ngu-anh-trinh-do-thac-si/

 

 

 THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 01 - ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

 

Vui lòng truy cập để xem thông tin chi tiết: https://dtsdh.sgu.edu.vn/

 

 

SGU_TUYỂN_SINH_THẠC_SĨ_BANNER.jpg

Được đọc 521 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 21 Tháng 5 2024 15:49